สอนติดตั้ง DirectAdmin บน CentOS7

อัปเดตแพคเกจล่าสุด

yum install -y update

ติดตั้งแพ็คเกจที่ DirectAdmin ต้องการใน CentOS 7

yum install -y wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed autoconf automake libtool which patch mailx db4-devel psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI

ดาวน์โหลดสคริปต์การติดตั้ง DirectAdmin ผ่านทาง wget ถ้ายังไม่มี wget สามารถติดตั้งได้ผ่านคำสั่ง yum -y install wget

wget http://www.directadmin.com/setup.sh
chmod 755 setup.sh

เรียกใช้สคริปต์การติดตั้ง

./setup.sh

ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้ง DirectAdmin คุณสามารถเข้าถึง DirectAdmin ได้เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วด้วยเว็บเบราเซอร์ของคุณโดยไปที่ http: // server_ip: 2222